Javascript is required

ბუღალტრული აუთსორსინგის უპირატესობები საშტატო ბუღალტერთან შედარებით: დისტანციური ბუღალტერიის უპირატესობების მიმოხილვა

716
4/6/2023

აუთსორსინგი თუ საშტატო ბუღალტერი - ასეთი არჩევანის წინაშე დგება როგორც ბიზნესში ახალბედა მოთამაშე, ასევე მეწარმეები, რომლებმაც უკვე განიცადეს მარცხი და ეძებენ იმის შემცვლელს, ვინც მათ უმტყუნა. 

ჩვენ მოვამზადეთ ვარიანტების შედარება ძირითადი კრიტერიუმების მიხედვით - ვიმედოვნებთ, რომ ეს დაგეხმარებათ ინფორმირებული გადაწყვეტილების მიღებაში.

რატომ არის დისტანციური ბუღალტერი საშტატოზე უკეთესი?

ჩვენ შევაგროვეთ ბუღალტრული აუთსორსინგის ძირითადი უპირატესობები საშტატო ბუღალტერთან შედარებით, რათა მოსახერხებელი ყოფილიყო მათი შედარება.

 

 

საშტატო ბუღალტერი

აუთსორს სერვისი საბუღალტრო მომსახურება (Jara Accounting -ის მაგალითზე)

ბუღალტრული აღრიცხვის ღირებულება 

თვეში საშუალოდ 1500 ლარი. ეს არის სპეციალისტის ხელფასი, ასევე გადასახადები და შენატანები საპენსიო ფონდში (461,55), რომელსაც თქვენ მის ნაცვლად გადარიცხავთ 

ინდმეწარმეებისთვის თვეში 350 ლარიდან, შპს-სთვის თვეში 650 ლარიდან.  

პასუხისმგებლობა შეცდომების გამო 

არ არსებობს.  მოგიწევთ ჯარიმებისა და საურავების გადახდა. თანამშრომლის იძულება ხარჯების ანაზღაურებაზე  მხოლოდ სასამართლოს გზით არის შესაძლებელი, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში მეწარმეებს ასეთ მოთხოვნების დაკმაყოფილებაზე უარს ეუბნებიან. 

 

ჩვენ ვაზღვევთ თითოეულ კლიენტს 65000 დოლარად და პასუხს ვაგებთ ჩვენი თანამშრომლების შეცდომის შესაძლო შედეგებზე ამ თანხის ფარგლებში.

 

სამუშაო ადგილის იჯარა 

დაახლოებით 500 ლარი თვეში 

არ არის საჭირო

ბუღალტრული პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზიის საფასურის გადახდა  

1080 ლარი წელიწადში

875 ლარი წელიწადში 

ედს სისტემის საფასურის გადახდა 

485 ლარი წელიწადში

არ არის საჭირო

ბუღალტრული აღრიცხვის ლიცენზიის საფასურის გადახდა (Оплата лицензии на бухгалтерское)

კი

არა

ატესტაციის კურსების საფასურის  გადახდა 

ბუღალტერს შეუძლია აიმაღლოს ან არ აიმაღლოს კვალიფიკაცია. დიდი ალბათობით გადახდა თქვენ მოგიწევთ. 

ჩვენი სპეციალისტები მუდმივად სწავლობენ, თვალს ადევნებენ კანონმდებლობის ცვლილებებს და გადიან დამოუკიდებელ ატესტაციას კვარტალში ერთხელ. თქვენ არაფერს არ იხდით ამაში.  

ვინ შეცვლის შვებულების დროს ან ავადმყოფობის გამო არყოფნისას 

დამხმარე,  ასეთის არსებობის შემთხვევაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თქვენ მოგიწევთ დაელოდოთ ბუღალტერის დაბრუნებას. 

ჩვენი სპეციალისტები

ვინ არის პასუხისმგებელი ანგარიშების წარდგენის ვადების დაცვაზე? 

თანამშრომელი. შეგიძლიათ მისი პასუხისმგებლობის იმედად იყოთ ან პირადად აკონტროლოთ დავალებების შესრულება. 

კლიენტების მენეჯერი და სპეციალიზებული პროგრამული უზრუნველყოფა

რამდენი დავალების მიცემა შეიძლება 

რამდენიც გსურთ, მაგრამ ისინი შესრულდება თანმიმდევრობით, პრიორიტეტების გათვალისწინებით. ყველაფერი, რაც არ არის კრიტიკული, ანგარიშების წარდგენის პერიოდებში  გადაიდება სამომავლოდ. 

რამდენიც გსურთ და ყველა პარალელურად შესრულდება.  ჩვენთან თქვენ დავალებას აძლევთ ბუღალტრისაგან შემდგარ გუნდს:  ხელფასების, გადასახადების და პირველადი დოკუმენტაციის.   

 

როგორც ხედავთ, დისტანციური ბუღალტერი უკეთესია, ვიდრე საშტატო მრავალი თვალსაზრისით:

  • ნაკლები ჯდება;
  • იღებს ფინანსურ პასუხისმგებლობას შეცდომებზე;
  • მისი შეცვლა შესაძლებელია ანალოგიური პროფილისა და კვალიფიკაციის სპეციალისტით;
  • თქვენ არ მოგიწევთ ანგარიშების წარდგენის კონტროლი და სხვა ამოცანების შესრულება - ამისათვის არსებობს კლიენტების მენეჯერი.
უფასო კონსულტაცია
მიიღეთ დეტალური ინფორმაცია ფინანსური, იურიდიული სერვისების და ბიზნესის რეგისტრაციის შესახებ Jara Accounting სპეციალისტისგან. ჩასაწერად შეავსეთ ფორმა.