Javascript is required

ბუღალტრული აღრიცხვის გადაცემა აუთსორსინგზე: ასეთი არჩევანის არა აშკარა უპირატესობები

732
4/13/2023

ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება აუთსორსინგზე, რომელიც ფართოდ არის გავრცელებული დასავლეთში, საქართველოში ნელა იკავებს პოზიციებს.

ბევრი მეწარმე ჯერ კიდევ დარწმუნებულია, რომ ბუღალტერი მეზობელ კაბინეტში უნდა იჯდეს - თითქოს ასე უფრო საიმედო და უსაფრთხოა.

მოდით, განვიხილოთ ბუღალტერიის აუთსორსინგის უპირატესობები, რომლებსაც აკლებთ საკუთარ თავს, როდესაც ჩვეულებრივ ფორმატს იცავთ.

 

ბუღალტერიის აუთსორსინგზე გადაცემა: საშტატო ბუღალტრულ აღრიცხვაზე უარის თქმის უპირატესობა

როდესაც საქმე ეხება ბუღალტერიის აუთსორსინგის სარგებელს, 

როგორც წესი, პირველ რიგში ახსენებენ  ფასს.

ეს ფაქტია – დისტანციური ბუღალტერია ათჯერ იაფია, ვიდრე საშტატო თანამშრომელი. და აი, რატომ:

● აუთსორსერი კომპანიის მომსახურების ღირებულება ბუღალტრის ხელფასზე ნაკლებია. 

● არ არის საჭირო ფონდებში  გადარიცხვები,  საავადმყოფო ფურცლისა და შვებულების ანაზღაურება.

● არ გიწევთ ოფისში ადგილის გამოყოფა, მისი აღჭურვა, საკანცელარიო ნივთების ყიდვა, საოფისე ტექნიკის მომსახურება.

● კონტრაჰენტებთან დოკუმენტბრუნვა  ხორციელდება ელექტრონულად, რაც გამორიცხავს საკურიერო და ფოსტის მომსახურებასთან დაკავშირებულ ხარჯებს. 

 

ეკონომია მნიშვნელოვანი, მაგრამ არა ერთადერთი უპირატესობიაა. 

ბუღალტრული აღრიცხვის აუთსორსინგზე გადაცემის  გადაწყვეტილება ასევე საშუალებას მოგცემთ:

  • ● დაივიწყოთ ჯარიმების საკუთარი ჯიბიდან გადახდა. სერიოზულ ფირმებს აქვთ დაზღვევა იმ შემთხვევისთვის, თუ რომელიმე თანამშრომელი შეცდომას დაუშვებს. მაგალითად, ჩვენ Jara Accounting-ში ვაზღვევთ ყველას, ვისაც ვემსახურებით, 65000 დოლარად.არ მიეჯაჭვოთ ერთ ადამიანს. ჩვენი დამკვეთების პრაქტიკაში 

ყველაფერი ყოფილა: საშტატო ბუღალტრები გადავიდნენ სხვა ქალაქებსა და ქვეყნებში, მომსვლელებმა შეწყვიტეს ზარებზე პასუხის გაცემა, როცა შეცდომას უშვებდნენ და ა.შ. მხოლოდ ბუღალტრის  შვებულება ან საავადმყოფო ფურცელიც კი  შეიძლება კატასტროფად იქცეს - თუ ყველა პროცესი მასთან არის დაკავშირებული, მოგიწევთ ლოდინი, რამაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს მომხმარებლებთან და პარტნიორებთან ურთიერთობაზე. თუ ფირმასთან მუშაობთ, სანერვიულო არაფერია - სპეციალისტს, რომელიც ავად გახდება ან შვებულებაში მიდის, ანალოგიური კვალიფიკაციის მქონე კოლეგა ჩაანაცვლებს.

  • მიიღოთ უკეთესი მომსახურება.  რაც არ უნდა პროფესიონალი იყოს 

ბუღალტერი, მას ყველაფერი ვერ ეცოდინება. ჩვენ თითოეულ დამკვეთთან მუშაობისთვის  გვყავს სამი სპეციალისტისგან შემდგარი გუნდი: გადასახადების, ხელფასების და პირველადი დოკუმენტაციის. თუ ბუღალტერი რაღაცაში არ არის დარწმუნებული, მას ყოველთვის შეუძლია კოლეგებთან კონსულტაცია და გამოსავლის პოვნა.

  • არ ინერვიულოთ ვადების დარღვევისა და საგადასახადოსთან 

პრობლემების გამო. პირველ რიგში, როგორც ზემოთ დავწერეთ, აუთსორსინგის კომპანიას უნდა ჰქონდეს დაზღვევა. მეორეც, დედლაინების დაცვა მკაცრად კონტროლდება. Jara Accounting-ში თითოეულ დამკვეთზე მიმაგრებულია კლიენტების მენეჯერი, რომელიც ზრუნავს ანგარიშების დროულად წარდგენაზე. პროგრამული უზრუნველყოფა უზრუნველყოფს დამატებით კონტროლს.

  • ეურთიერთოთ ბუღალტერს იშვიათად, სწრაფად და მხოლოდ 

საქმეზე.  ჩვენ არ ვაიძულებთ მეწარმეებს საბუთების მოტანას, ბუღალტრებთან შეხვედრას ან მათთან ტელეფონით კომუნიკაციას. ურთიერთქმედება ხდება მობილური აპლიკაციის ჩატში და ფოსტაში: საკმარისია სკანირებული საბუთების  დროულად გაგზავნა და გადახდების დადასტურება. ყველაფერს ელექტრონული ხელმოწერით ვაწერთ ხელს.

  • დააკორექტიროთ ბუღალტრული აღრიცხვის  ხარჯები. თუ 

საქმიანობა შეჩერდა  ან ბრუნვა მკვეთრად დაეცა, საშტატო სპეციალისტისთვის ხელფასის გადახდა მაინც მოგიწევთ. აუთსორსერი კომპანიის მომსახურების ღირებულება დამოკიდებულია ამოცანების მოცულობაზე - თუ ისინი მცირდება,  შეგიძლიათ აირჩიოთ განსხვავებული ტარიფი და შეამციროთ ხარჯები.

თუ გადაწყვეტთ ბუღალტრული აღრიცხვის აუთსორსზე გადაცემას, მნიშვნელოვანია პასუხისმგებლობით აირჩიოთ ისინი, ვისაც ანდობთ კომპანიის ფინანსებს. ვნახოთ, რას უნდა  მივაქციოთ ყურადღება.

 

ვის უნდა მივანდოთ ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება აუთსორსინგზე

დაუსვით ყველა კანდიდატს ეს შეკითხვები:

ხდება თუ არა შეცდომების დაზღვევა და რა თანხაზე?

არიან თუ არა გუნდში ბუღალტრები, რომლებსაც აქვთ თქვენი სფეროს წარმომადგენლებთან მუშაობის გამოცდილება (მაგალითად, ონლაინ მაღაზიებთან ან რესტორნებთან)?

რა განსაზღვრავს მომსახურების ღირებულებას? მნიშვნელოვანია, რომ როდესაც ბიზნესი ჩერდება (მაგალითად, სეზონურად), თქვენ არ მოგიწიოთ აუთსორსერისთვის სრული ღირებულების  გადახდა. 

როგორ არის აგებული ბუღალტერთან ურთიერთობის პროცესი? დაფიქრდით, მოსახერხებელია თუ არა თქვენთვის.

მოძებნეთ მათი გამოხმაურებები, ვინც მუშაობდა შერჩეულ კომპანიებთან. თუ საჯაროდ ხელმისაწვდომში ვერაფერი  იპოვეთ,  ჰკითხეთ მენეჯერს, შესაძლებელია თუ არა რომელიმე კლიენტთან დაკავშირება. როგორც წესი, შესაძლებელია სხვა დამკვეთებთან კომუნიკაცია, რა თქმა უნდა, მათი ნებართვით.

უფასო კონსულტაცია
მიიღეთ დეტალური ინფორმაცია ფინანსური, იურიდიული სერვისების და ბიზნესის რეგისტრაციის შესახებ Jara Accounting სპეციალისტისგან. ჩასაწერად შეავსეთ ფორმა.