Javascript is required

რატომ უნდა დაარეგისტრიროს კომპანიამ თავისი სავაჭრო ნიშანი?

397
6/1/2023

რეგისტრაციის წესები საქართველოში

საქართველოში ყველა ბიზნეს მფლობელს არ სჭირდება სავაჭრო ნიშანი. როგორც წესი, მას იყენებენ მეწარმეები, რომელთაც სურთ თავიანთი უნიკალური ბრენდი განასხვავონ სხვა ნაცნობი სახელებისგან, როგორიცაა "საცხობი", "სადალაქო" ან "ატელიე".

ექსკლუზიური ბიზნეს სახელის რეგისტრაცია შესაძლებელია ოპტიმალურ დროში, საქართველოს სასაქონლო ნიშნის კანონის წყალობით. ის საშუალებას გაძლევთ დაასრულოთ დაჩქარებული რეგისტრაციის პროცედურა 10 სამუშაო დღეში, რის შემდეგაც კომპანიის სახელი დაცული იქნება როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო დონეზე. როდესაც სხვა ქვეყნებში ამგვარ პროცედურას შესაძლოა თვეები ან წლებიც კი დასჭირდეს.

რა არის სავაჭრო ნიშანი?

ინტელექტუალური საკუთრების ტიპი, რომელიც გამოისახება ცნობადი ნიშნით, დიზაინით ან გამოსახულებით. სავაჭრო ნიშნით, რომელიც განსხვავებულია, ადვილად შეიძლება სხვადასხვა პროდუქტის ან მომსახურების იდენტიფიცირება.რეგისტრირებული სავაჭრო ნიშნის სიმბოლო.სავაჭრო ნიშნის მფლობელი შეიძლება იყოს ფიზიკური ან იურიდიული პირი, კომერციული ორგანიზაცია. სავაჭრო ნიშანი შეიძლება მოთავსებული იყოს შეფუთვაზე, ეტიკეტზე, ვაუჩერზე ან თვითონ პროდუქტზე.

რეგისტრაციის პროცედურა

სანამ სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციის პროცედურას დაიწყებთ, უნდა დარწმუნდეთ, რომ ის ორიგინალია. ამის გაკეთება შესაძლებელია საქპატენტის - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე.

თავად რეგისტრაციის პროცედურა ხდება რამდენიმე ეტაპად:

1. საქპატენტში განცხადების ქართულ ენაზე წარდგენა. ამ ეტაპზე სახელმწიფო ბაჟის გადახდა ხდება.

ასევე, განაცხადის წარდგენისას აუცილებელია სასაქონლო ნიშნის 3 მაღალი ხარისხის სურათი, ელექტრონული მედია სასაქონლო ნიშნის, მისი ზუსტი ზომების, ტიპისა და მოცულობის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება, აგრეთვე საქონლისა და მომსახურების ჩამონათვალი, რომლებზეც  გამოყენებული იქნება სავაჭრო ნიშანი.

2. ფორმალური გამოცდის ჩატარება. საქპატენტის სპეციალისტები ამოწმებენ დოკუმენტების პაკეტს და საჭიროების შემთხვევაში შეუძლიათ მოითხოვონ დამატებითი ინფორმაცია. სტანდარტული სარეგისტრაციო პროცედურით ამ ეტაპს 2 თვე სჭირდება, დაჩქარებული რეგისტრაცია - 3 დღე.

3. განცხადების არსებითი ექსპერტიზის ჩატარება. ის დაახლოებით 6 თვე გრძელდება და მიზნად ისახავს რეგისტრაციაზე უარის თქმის მიზეზების მოძიებას. დაჩქარებული რეგისტრაციის შემთხვევაში პროცედურისთვის 7 დღეა გამოყოფილი.

4. სასაქონლო ნიშნის გამოსახულების და განმცხადებლის მონაცემების გამოქვეყნება. ეს ეტაპი ტარდება განაცხადის შემოწმებიდან და დამტკიცებიდან 1 თვის ვადაში.

5. სარჩელის წარდგენა. თუ მიიღება გადაწყვეტილება საქპატენტის ქმედებების გასაჩივრების ან რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ, საჩივრის შეტანა შესაძლებელია სასაქონლო ნიშნის გამოქვეყნებიდან 3 თვის ვადაში.

თუ საქპატენტის მიმართ არ არის პრეტენზია, სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციის საფასურის გადახდის შემდეგ გაიცემა რეგისტრაციის მოწმობა მომდევნო 3 თვის ვადაში. ამ მომენტიდან სასაქონლო ნიშანი ითვლება ოფიციალურად გაცემულად და მოქმედებს 10 წლის განმავლობაში. ვადის გასვლის შემდეგ, ის შეიძლება გაგრძელდეს კიდევ 10 წლით შეუზღუდავი რაოდენობის ჯერ.

ჯარიმა სხვისი სასაქონლო ნიშნის გამოყენებისთვის

საქართველოში სხვისი სასაქონლო ნიშნის უკანონო გამოყენებისთვის გათვალისწინებულია სისხლის სამართლის ვადა - 2 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა, მინიმალური კი, რაც შეიძლება დაკისრებული იყოს, არის ადმინისტრაციული ჯარიმა 500 ლარი, რომელიც გაიზრდება განმეორებით დარღვევის შემთხვევაში.

მნიშვნელოვანია იცოდეთ

საქართველოში სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციაზე განაცხადის შეტანა შეუძლიათ მხოლოდ მუდმივი ბინადრობის ნებართვის მქონე მოქალაქეებს ან ქვეყნის რეზიდენტებს. სხვა მეწარმეებს შეუძლიათ ამის გაკეთება სანდო წარმომადგენლების ან სერტიფიცირებული პატენტრწმუნებულების მეშვეობით, რომლებსაც აქვთ საქპატენტის სერტიფიკატი.

უფასო კონსულტაცია
მიიღეთ დეტალური ინფორმაცია ფინანსური, იურიდიული სერვისების და ბიზნესის რეგისტრაციის შესახებ Jara Accounting სპეციალისტისგან. ჩასაწერად შეავსეთ ფორმა.