Skip to main content Skip to search

თამარ გასვიანი

თამარ გასვიანი

ბუღალტერი

დაამთავრა ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი,გაიარა კვალიფიკაციის ამაღლება კ.გ რაზუმოვსკის სახელობის მოსკოვის სახელმწიფო ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში.აქვს 8 წლის გამოცდილება ბუღალტერიის სფეროში .მუშაობდა მოსკოვში ბუღალტერის პოზიციაზე რესტორნის ბიზნესში და მთავარ ბუღალტრად საცალო ვაჭრობის ბიზნესში.თვლის რომ ბუღალტერის პროფესიისთვის მთავარია ყურადღება,პასუხისმგებლობის გრძნობა და შედეგზე ორიენტირებულობა.