ბიზნესის რეგისტრაცია და მისი მუშაობა შეუძლებელია ბანკში ანგარიშის გარეშე. გარდა კორპორაციული ანგარიშისა, ბიზნესის მფლობელებს ბანკები სთავაზობენ მრავალ სხვა მომსახურებას, რომლებიც არსებითად ამსუბუქებენ ბიზნეს-პროცესებს და ახდენენ მათ ავტომატიზირებას. შემოთავაზებული მომსახურებები შეიძლება განსხვავდებოდეს, რაც დამოკიდებულია იმაზე, თუ რომელი ბანკი აირჩიეთ, თუმცა ძირითადი საბანკო მომსახურებები იურიდიულ პირთათვის ასეთია: ექვაირინგი, ბიზნესისთვის სახელფასო პროექტი, საანგარიშსწორებო და ფულადი მომსახურება, დისტანციურ საბანკო მომსახურებათა ვარიაციები და ა.შ. ამ სტატიაში ჩვენ დაწვრილებით განვიხილავთ საქართველოში ამ მომსახურებებათა მახასიათებლებს.