Skip to main content Skip to search

სტატია თემაზე

Юридическая консультация в Грузии

იურიდიული კონსულტაცია საქართველოში

ბიზნესის მფლობელებს ადრე თუ გვიან უჩნდებათ კვალიფიციური იურისტის დახმარების საჭიროება. რაც უფრო ადრე მიმართავენ მას, მით უკეთესი, რადგან წინასწარი იურიდიული კონსულტაცია უფრო სასურველია, ვიდრე დავის გადაწყვეტა სასამართლოში. იურიდიულ საკითხთა წვრილმანებში დამოუკიდებლად გარკვევა გაგიჭირდებათ სპეციალური განათლების გარეშე, ორმაგად ძნელია სხვა ქვეყნის კანონმდებლობაში გარკვევა, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც თქვენ ერთ ქვეყანაში იმყოფებით, ხოლო ბიზნესი სხვა სახელმწიფოში გაქვთ. ამ სტატიაში დეტალურად განვიხილავთ, თუ რისგან შედგება იურიდიული კონსულტაცია საქართველოში და რა პრობლემების არიდებას შეძლებთ, თუ დროულად მიმართავთ სპეციალისტს. 

Read more
Банковские услуги для юридических лиц в Грузии

საბანკო მომსახურებები იურიდიული პირებისთვის საქართველოში

ბიზნესის რეგისტრაცია და მისი მუშაობა შეუძლებელია ბანკში ანგარიშის გარეშე. გარდა კორპორაციული ანგარიშისა, ბიზნესის მფლობელებს ბანკები სთავაზობენ მრავალ სხვა მომსახურებას, რომლებიც არსებითად ამსუბუქებენ ბიზნეს-პროცესებს და ახდენენ მათ ავტომატიზირებას. შემოთავაზებული მომსახურებები შეიძლება განსხვავდებოდეს, რაც დამოკიდებულია იმაზე, თუ რომელი ბანკი აირჩიეთ, თუმცა ძირითადი საბანკო მომსახურებები იურიდიულ პირთათვის ასეთია: ექვაირინგი, ბიზნესისთვის სახელფასო პროექტი, საანგარიშსწორებო და ფულადი მომსახურება, დისტანციურ საბანკო მომსახურებათა ვარიაციები და ა.შ. ამ სტატიაში ჩვენ დაწვრილებით განვიხილავთ საქართველოში ამ მომსახურებებათა მახასიათებლებს.

Read more
9 шагов, которые лучше сделать сразу после регистрации ООО в Грузии

9 ნაბიჯი, რომელთა გადადგმაც სასურველია საქართველოში შპს-ს რეგისტრაციისთანავე

როდესაც ჩამოყალიბდებით, თუ რა ადგილის დაკავებას აპირებთ ქართულ ბაზარზე და დაარეგისტრირებთ თქვენს კომპანიას – ეს იქნება გრძელი გზის მხოლოდ დასაწყისი. იმისათვის, რომ ეს გზა იყოს არა მარტო გრძელი, არამედ წარმატებულიც, აუცილებელია, გაითვალისწინოთ ადმინისტრაციული საკითხები, რომელთაც შეუძლიათ, მას ცუდი ელფერი შესძინონ.

Read more
правильно ликвидировать бизнес в Грузии

შპს-ს დახურვა: როგორ მოვახდინოთ სწორად ბიზნესის ლიკვიდაცია საქართველოში

არ არსებობს კონკრეტული მიზეზები იმისა, რის გამოც მეწარმეემი იღებენ გადაწყვეტილებას, რომ დახურონ შპს, თუმცა ყველაზე ხშირად ამას მიმართავენ მაშინ, როცა ბიზნესს არ მოაქვს მოგება, იწურება პროექტის ვადა და დაფინანსება, აღმოჩენილია კრიტიკული შეცდომები საბუღალტრო აღრიცხვაში ან ბაზრის ცვლილებებისას ახალ წესებს ადგენენ. მიზეზთა მიუხედავად, საქართველოში ბიზნესის ლიკვიდაცია გრძელი და საკმაოდ რთული იურიდიული ხასიათის პროცესია, რომლის ყველა ეტაპის გავლა შეიძლება დისტანციურად მინდობილობით. ჩვენ შევადგინეთ ეტაპობრივი ინსტრუქცია, სადაც ყველაფერი თანმიმდევრულადაა მოცემული. 

Read more
Грузия для бизнеса в 2021

საქართველო ბიზნესისთვის 2021 წელს

Knight Frank Active Capital 2020-ის მონაცემების მიხედვით, 2021 წელს ინვესტორების ყურადღება მიექცევა კაპიტალის შედინებას თავშესაფარ-ქვეყნებსა და “ახლო მეზობელ ქვეყნებში”, სადაც დაბალია პოტენციური საოპერაციო ბარიერები, რისკები კი უფრო ნათელია. ასეთ კონკრეტულ იურისდიქციებს შორის, საქართველო 2021 წელს ბიზნესისთვის შეიძლება გახდეს “მშვიდი ნავსაყუდელი” ახალი მიმართულების შესაქმნელად ან საქმიანობის გადმოსატანად. 

Read more
Причины закрытия банковских счетов в Грузии

საქართველოში საბანკო ანგარიშების დახურვის მიზეზები

საქართველოში, ესტონეთში, ლატვიასა და სხვა ქვეყნებში კორპორაციული საბანკო ანგარიშების დახურვის მიზეზები

საქართველოში ბიზნესის წამოწყებისას მნიშვნელოვანია, გქონდეთ საბანკო ანგარიში ამ ქვეყანაში. მაგრამ არის რისკი, რომ ბანკმა უარი გითხრათ ანგარიშის გახსნაზე მიზეზების ახსნის გარეშე და ეს იქნება სრულებით კანონიერი, ეს განსაზღვრულია საფინანსო დაწესებულების შიდა პოლიტიკით. ჩვენს პრაქტიკაზე დაყრდნობით, მოვიძიეთ ანგარიშების დახურვის ძირითადი მიზეზები საქართველოსა და სხვა ქვეყნებში, ასევე საქართველოს ბანკებთან მუშაობასთან დაკავშირებული რეკომენდაციები.

Read more
Международные компании в Грузии

საერთაშორისო კომპანიები – ოფშორის ახალი სახეობა საქართველოში

გლობალური პანდემიის მიუხედავად, საქართველოს მთავრობა ცდილობს შექმნას ქვეყანაში უცხოელებისთვის მიმზიდველი ბიზნეს-გარემო. ამ წლის ყველა გამოწვევის გათვალისწინებით, ბიზნესის ატმოსფერო, საშეღავათო საგადასახადო სისტემის დამსახურებით, სტაბილურად გამოიყურება, რაც ერთმნიშვნელოვანი სტიმულია უცხოური კომპანიებისთვის ჩამოვიდნენ ამ ქვეყანაში. საქართველო სულ უფრო მეტ ყურადღებას იქცევს საერთაშორისო ბიზნეს გაერთიანების მხრიდან, რადგან დაბალი გადასახადები და რეგისტრაციის მარტივი პროცესი ხელსაყრელ გარემოს ქმნის ინვესტიციებისთვის.

Read more
Налог на дивиденды в Грузии

გადასახადი დივიდენდებზე საქართველოში

საქართველოში 2017 წლიდან იურიდიულ პირებს აქვთ უფლება არ გადაიხადონ მოგების გადასახადი, თუ მას კვლავ ბიზნესის ინვესტირებას მოახმარენ, ამასთან ერთად, თავისუფლდებიან დივიდენდებზე გადასახადისგან. წაიკითხეთ დეტალურად საქართველოში დივიდენდებზე გადასახადის შესახებ.

Read more
Налог у источника в Грузии

წყაროსთან დაკავებული გადასახადი საქართველოში

საქართველოში ბევრი კომპანია სარგებლობს არარეზიდენტებისა და უცხოური კომპანიების მომსახურებით. ასეთ შემთხვევაში, ერთად მუშაობისას, შესაძლებელია, წყაროსთან დაკავებული გადასახადის გადახდის ვალდებულება გაჩნდეს. ამ სტატიაში ჩვენ გაგარკვევთ, რა შემთხვევაში იბეგრება წყაროსთან მომსახურების საფასური.

Read more